Zelfbeschadiging.info
Een website voor cliŽnten, hulpverleners en belangstellenden
Home Zelfbeschadiging Medisch/EHBO/SEH PatiŽntenrecht Externe bronnen Zelfbeschadiging.info

Inleiding

Welkom op de website zelfbeschadiging.info. Afgelopen jaren is er veel geschreven, gepubliceerd en zijn er websites gemaakt vanuit cliëntenperspectief.

Deze websites waren opgezet omdat er een gebrek was aan informatie, omdat er behoefte was aan lotgenotencontact en doelden op positieverbetering van de zelfbeschadigende cliënt.

De website zelfbeschadiging.info is gemaakt om de beschikbare informatie voor een breed publiek en in begrijpelijke taal te bundelen en aan te vullen. Er is gepoogd de informatie zo overzichtelijk mogelijk te maken zodat het in een handomdraai van de website af te halen is.

Er is gebruik gemaakt van de term zelfbeschadiging in plaats van de onder hulpverleners gebruikte klinische term automutilatie omdat deze term een depersonaliserend (vervreemdend) effect kan hebben.

Er is gepoogd om het onderwerp zo genuanceerd mogelijk te belichten en de positie die dit symptoom inneemt in het DSM-IV classificatie systeem te verduidelijken. Zelfbeschadiging komt bij veel psychiatrische stoornissen voor.

Naast de bekende onderwerpen die op tal van andere websites over zelfbeschadiging te vinden zijn, zoals: wat is zelfbeschadiging, oorzaken enzovoort, zal op deze website aandacht besteedt worden aan trichotillomanie, skin-picking & nagelbijten, het Münchhausen - Syndroom en dermatitis artefacta dat op sommige punten raakvlakken heeft met zelfbeschadiging en aan zelfbeschadiging bij verstandelijk gehandicapten. Het medisch aspect en patiëntenrecht horen vanzelfsprekend in dit onderwerp behandeld te worden.

Samengevat, op deze website is een poging gedaan om van ervaringsdeskundigheid en de bestaande kennis over zelfbeschadiging en de behandelingen daarvan een overzichtelijk geheel te maken.

 

"Ik heb er altijd naar gestreefd om niet de spot te drijven met wat de mensen doen, er ook niet om te huilen of me er kwaad over te maken, maar het te begrijpen."

Spinoza uit Tractatus Politicus

"Verreweg de meesten die over gevoelens en gedrag van mensen hebben geschreven maken de indruk dat voor hen geen natuurlijke zaken zijn die aan algemene natuurwetten onderworpen zijn, maar zaken die buiten de Natuur zouden staan. Je zou zeggen dat zij de mens zien als een staat in de staat."

Spinoza uit Opera

"Een van de vele vormen van eenzaamheid is een herinnering hebben en er niet over kunnen praten."

Brigitte Bardot

"Dromen is erg belangrijk. Je kunt alleen iets realiseren als je je er een voorstelling kunt van maken."

George Lucas

"Geluk sluipt naar binnen langs een deur waarvan je niet wist dat je die opengelaten had."

John Barrymore